viernes, 5 de mayo de 2017


INFORMACIÓ
Ensenyament: Formació professional             
Nivell: Grau Mitjà
Família professional: Sanitat
Titulació: Tècnic/a Auxiliar d'Infermeria (LOGSE)
Duració: 1400h (1 curs acadèmic, 990h + 410h pràctiques)    
Modalitats: Presencial (matí) Modalitat concertada
No Presencial (Online) NOU 17-18

ACCEDIR
  Pots fer el cicle de grau mitjà de CURES AUXILIARS D'INFERMERIA si tens:
 • El títol de graduat en ESO.
 • El segon de BUP aprovat.
 • El títol d'FP o equivalent
 • El curs de formació específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM).
 • La prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà
 • La prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
SORTIDES PROFESSIONALS
 • Tècnic/a Auxiliar d'infermeria.
 • Tècnic/a Auxiliar atenció primaria.
 • Tècnic/a Auxiliar atenció domiciliària.
 • Tècnic/a Auxiliar atenció d'unitats especials i salut mental.
 • Tècnic/a Auxiliar geriàtric, pediàtric i bucodental.
 • Tècnic/a Auxiliar de balnearis.
       


CURRÍCULUM
 • Operacions administratives i documentació sanitària (60 hores)
 • L'ésser humà davant la malaltia (60 hores)
 • Benestar dels pacients: necessitats d'higiene, repòs i moviment (60 hores)
 • Cures bàsiques d'infermeria aplicades a les necessitats de l'ésser humà (240 hores)
 • Primers auxilis (30 hores)
 • Higiene del medi hospitalari i neteja de material (90 hores)
 • Suport psicològic als pacients/clients (60 hores)
 • Educació per a la salut (30 hores)
 • Tècniques d'ajuda odontologicoestomatològica (90 hores)
 • Relacions en l'equip de treball (60 hores)
 • Formació i orientació laboral (60 hores)
 • Formació en centres de treball (410 hores)
 • Síntesi (60 hores)

ENTITATS COL·LABORADORES